Megint segítünk, hogy tovább segíthessetek
Hogyan adj ki ingyen lakást?

Egy előző bejegyzésünkben arról írtunk, hogy hogyan tudtok jogilag rendezett körülmények között eszközöketkölcsönadni. Megosztottunk egy haszonkölcsön szerződés mintát is, ezt itt éritek el.

Segítünk, hogy segíthessetek

  A bejegyzésünkkel kapcsolatosan több kérdés is érkezett hozzánk, köztük hogy lakás ingyenes használatba adására is használható-e a haszonkölcsön szerződés. A kialakult helyzet miatt több lakás is üresen áll, gondoljunk csak arra, hogy a turizmus által korábban eltartott Airbnb lakások jelenleg kihasználatlanul állnak. Tudomásunk van róla, hogy több lakástulajdonos is kölcsönadja a lakását olyanoknak, akik a munkájukból kifolyólag nem mehetnek most haza a családjukhoz (pl. a koronavírus megállításában tevékenykedő egészségügyi dolgozók). Szeretnénk ezt a szándékot azzal támogatni, hogy megírjuk, mire érdemes odafigyelni a lakás szívességi használatba adásakor, és egy szívességi lakáshasználati szerződés mintát is közzéteszünk a gyors és hatékony alkalmazás érdekében.

  Tulajdonképpen használható a korábban közzétett haszonkölcsön szerződés minta is, de a lakások jellegükből adódóan némileg eltérő bánásmódot igényelnek, ezeket az alábbiakban foglaljuk össze.

  Hogyan tekintsünk a szívességi lakáshasználatra?

  Tekintettel arra, hogy a lakás használatát ingyenesen engedi át a kölcsönadó, evidensnek látszik a lakáshasználó lehetőségeit korlátozni az ellenérték fizetésével együtt járó lakásbérlethez képest (pl. időbeli korlátozások, egyszerűbb felmondási lehetőség, a lakás átalakításának korlátozása). Mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy a lakáshasználó a lakást hasonló módon jogosult használni, mint a lakásbérlet esetén, tehát például a kölcsönadó nem zavarhatja a lakáshasználót a lakáshasználatban, a lakáshasználó engedélye nélkül nem jogosult a lakásba bemenni. Vegyük sorra a szívességi lakáshasználati szerződést érintő fontosabb kérdéseket.

  Fontos hangsúlyozni, hogy a szerződésminta és a blogbejegyzés elkészítése során a jelenlegi koronavírus okozta veszélyhelyzet jelentette körülményeket vettük alapul, tehát az általános helyzethez képest igyekszünk olyan javaslatokat megfogalmazni, ami támogatja az életszerű segítségnyújtást (pl. nem tartjuk etikusnak a kölcsönadó részéről biztosíték igénylését a lakáshasználótól).

  A szerződés

  A jogszabályokban - köztük a Polgári Törvénykönyvben - hiába keresnénk a szívességi lakáshasználatra vonatkozó szabályokat, ez nem egy úgynevezett nevesített szerződéstípus. Tulajdonképpen több szerződésfajta elemei keverednek benne. Kicsit lakásbérlet, kicsit haszonkölcsön, de szerencsére a Ptk. lehetővé teszi főszabály szerint, hogy a felek szabadon állapodhassanak meg a szerződésük tartalmában.

  A szerződés nem csak írásban, hanem szóban is létrejöhet. A szóban történő megállapodás nehéz helyzetbe hozza a feleket akkor, ha bármilyen okból (pl. eltérő emlékezet) nézeteltérés támadna a megállapodás tartalmára vonatkozóan, így mindenképpen javasolt az írásbeli formát választani.

  Hasonlóan, mint a haszonkölcsön szerződésnél, érdemes rögzíteni a szívességi lakáshasználat célját, ez később több vita esetén is perdöntő jelentőséggel bírhat. Esetünkben a szerződés célja lehet a koronavírus járvány visszaszorításában dolgozó lakáshasználó lakhatásának biztosítása arra az időre, amíg a saját lakásába, vagy családjához nem tud visszamenni lakni.


  A kölcsönadó
  • Jogosult ellenőrizni a lakáshasználat módját és szerződésszerűségét (pl. a lakáshasználó a szerződésben rögzített célnak megfelelően használja-e a lakást).

  • A kölcsönadónak lehetősége van a szerződést felmondani, ha a szerződés célja már megszűnt (pl. megszűnt a veszélyhelyzet és a lakáshasználó további elkülönítése már nem indokolt), vagy ha a saját körülményeiben olyan változás állt be, ami miatt szüksége van a lakásra (pl. megszűnt a korábbi lakhatása). Mindkét esetben javasolt tekintettel lenni arra, hogy a lakáshasználónak legyen megfelelő ideje más lakhatásról gondoskodnia.

  • Tekintettel arra, hogy segítségnyújtásról van szó, a szerződésmintát úgy készítettük el, hogy a lakáshasználó csak a saját közüzemi fogyasztásait köteles megfizetni, a lakás fenntartásával járó egyéb költségeket a kölcsönadó köteles teljesíteni (pl. közös költség). Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelenlegi helyzetben jelentős segítség lenne, ha a kölcsönadó állná a lakás teljes rezsiköltségét a veszélyhelyzet teljes időtartamára. Ilyen irányú kérés esetén ügyvédi irodánk díjmentesen vállalja a szerződés vonatkozó részének átfogalmazását.


  A lakáshasználó
  • Tekintettel a lakáshasználat ingyenességére, különös gondosság terheli a lakáshasználót a lakás elővigyázatos használata körében.

  • A lakást csak a szerződés céljának megfelelően használhatja. Nem jogosult például azon családtagokat a lakásba befogadni, akiktől korábban elkülönítésre került, mivel a szerződésnek éppen az izoláció volt a célja.

  • Amennyiben a lakás használatára már nincsen szüksége, úgy visszaadhatja azt a kölcsönadónak.


  A szerződésminta
  Nagyszerűnek tartjuk, hogy az emberek ebben a formában is támogatják egymást a nehéz időkben, ezért biztosak vagyunk abban, hogy a kölcsönadó és a kölcsönvevő is egymással együttműködve fogják a lakáshasználattal kapcsolatos kérdéseket rendezni. Mi ezzel a bejegyzéssel és szerződésmintával szeretnénk hozzájárulni az együttműködés sikeréhez.

  Az alábbi ikonra kattintva letölthető a szerződésminta >>
  Oszd meg a cikket, ha tudod, hogy valakinek hasznos lehet: 


  Felülírta a koronavírus a Munka Törvénykönyvét?
  A veszélyhelyzet idején hatályos munkajogi szabályok