Hogyan védheti a cég kisebbségi tulajdonosa érdekeit a többséggel szemben?
Tulajdoni hányadhoz kötődő tagsági jogosultságok

Gyakran előfordul, hogy egy cégnek csak néhány, vagy csak egyetlen tulajdonosa van. Az élet sok változást hozhat egy cég életében. Találkozhatunk azzal, hogy a cég alapítója a legelhivatottabb kollégáinak idővel valamilyen kisebbségi tulajdonrészt enged a cégben. Előfordulhat olyan helyzet is, hogy öröklés útján válnak többen a társaság tagjává. Gyakran érezhetik úgy a kisebbségi tulajdonosok, hogy a tagságuk szinte semmilyen előnnyel nem jár, mert a többségi tulajdonos egy személyben bármilyen döntést meghozhat a fejük felett, A jogi szabályozás számos különböző jogosítvánnyal ruházza fel a kisebbségi tulajdonosokat. Ebben a blogbejegyzésben összefoglaltuk, hogy milyen lehetőségeik vannak a társasággal kapcsolatosan a kisebbségi tagoknak. Az egyes jogosítványokat a szerint csoportosítottuk, hogy milyen szavazati aránnyal rendelkezik az érintett tag a gazdasági társaságban.

Szavazati aránytól független tagsági jogosultságok:

 • A tag kérheti a bíróságtól, hogy a jogszabályellenesen hozott társasági határozatot helyezze hatályon kívül

 • Ha a létesítő okirat módosítása egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy ha a módosítás a tag helyzetét terhesebbé tenné, akkor valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség.

 • A tag jogosult tájékoztatást kérni a társaságra vonatkozóan a vezető tisztségviselőktől (ügyvezetőktől), és jogosult a társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekinteni.

 • Amennyiben egy tag minősített, azaz 75 %-os többséget szerez a társaságban, lehetőség van arra, hogy a kisebbségi tagok megkérjék minősített többséget szerzett tagot, hogy vásárolja meg a tagsági részesedésüket. A minősített többséget szerzett tag köteles a felajánlott tagsági részesedéseket megvásárolni.

Ha a szavazati jogok legalább 5 %-val rendelkeznek a kisebbségi tagok, akkor az alábbi lehetőségeik vannak:

 • Az ok és cél megjelölésével kezdeményezhetik a társaság legfőbb szervének (taggyűlésének) összehívását.

 • Egyedi könyvvizsgálatot kezdeményezhetnek a cég beszámolójával, vagy valamely gazdasági eseménnyel kapcsolatosan.

 • Zrt. esetén kötelező az indítványukra felügyelőbizottságot létrehozni.

 • Kezdeményezhetik, hogy valamely tag, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, vagy a könyvvizsgáló ellen támasztható követelést érvényesítsék. Amennyiben ezt a legfőbb szerve ezt elvetette.

Ha a szavazati jogok több, mint 25 %-át maguk mögött tudják a kisebbségben lévő tagok, akkor az alábbi lehetőségekkel élhetnek:

 • Megakadályozhatják a cég átalakulását.

 • A tag kizárása iránti keresettel kapcsolatos határozat meghozatalát megakadályozhatják.

 • Megakadályozhatják a nem kívánt törzstőke emelést, vagy csökkentést.

Ha cégtulajdonlással kapcsolatosan tanácsra lenne szüksége, akkor állunk rendelkezésére

Ki kell-e fizetni a bent maradt szabadságot?