CSED, GYED, GYES
A gyermek születésével összefüggő egyéb ellátások

Korábbi cikkeinkben bemutattuk, hogy a gyermeket nevelő családok milyen családtámogatási ellátásokat igényelhetnek. Mostani bejegyzésünkben röviden áttekintjük, hogy milyen – a gyermek születésével összefüggő - egyéb ellátásokat igényelhetnek a kisgyermekes családok.

CSED

A gyermek születésével összefüggésben, aki megfelelő mértékű biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, csecsemőgondozási díjat (CSED) vehet igénybe. Ennek feltétele, hogy a szülést megelőzően legalább kettő éven belül 365 nap biztosítási idővel rendelkezzen és a biztosítás tartama alatt vagy annak megszűnését követő 42 napon belül szüljön.

A CSED összege az igénylő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70%-a. Az így megállapított összeg személyi jövedelemadó köteles bruttó összeg, az adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadó-előleget az ellátást megállapító szerv levonja. A CSED után egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot nem kell fizetni. Fontos, hogy a CSED mellett nem lehet keresőtevékenységet végezni.

Az ellátás iránti kérelmet a foglalkoztatóhoz kell benyújtani a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű formanyomtatványon. A csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel egyidejűleg már a gyermekgondozási díj (GYED) iránti kérelmet is be lehet nyújtani a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez” elnevezésű formanyomtatványon.

GYED

A CSED lejártát követően – aki rendelkezett a CSED jogosultság feltételeivel – gyermekgondozási díjra (GYED) lehet jogosult a gyermek 2. életévének a betöltéséig.
A GYED összege a szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a (2020-ban ez 225.400,- Ft). A GYED bruttó összegéből nyugdíjjárulék és személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra, amely során a szülő érvényesítheti a családi adó- és járulékkedvezményt. A szülő az általános szabályok szerint járó GYED folyósítása mellett korlátlan időtartamban dolgozhat.
Az ellátás iránti kérelmet a foglalkoztatóhoz kell benyújtani az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű formanyomtatványon. Ahogy fent a CSED-nél írtuk, a GYED iránti kérelmet már a CSED iránti kérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez” elnevezésű formanyomtatványon.

GYES

Aki nem rendelkezik a CSED vagy GYED jogosultságának feltételeivel, a szülés napjától gyermekgondozást segítő ellátást (GYES) vehet igénybe a gyermek 3. életévének betöltéséig.
A GYES havi összege 28.500,- Ft, amelyből nyugdíjjárulék kerül levonásra. A szülő a gyermek féléves korától korlátozás nélkül folytathat a GYES mellett keresőtevékenységet.
A GYES igénylését a „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani. a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal családtámogatási ügyben eljáró hatóság ügyfélszolgálatán, vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak) lehet benyújtani. A kérelem benyújtható postai úton (1919 Budapest), illetve ügyfélkapun keresztül elektronikusan is. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az iratok szkennelés útján is csatolhatók. 


Photo by Edward CisnerosWEBSHOP ÁSZF – MIK A LEGFŐBB HIBÁK?
Egy jó ÁSZF a kulcsa, hogy az online vállalkozó nyugodtan alhasson