A P-s rendszám használat a járműipari fejlesztések során

A közelmúltban több alkalommal is találkozhattunk a P betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatával kapcsolatos anomáliával. Sajnálatos módon ugyanis a közúti ellenőrzést végző rendőrök körében előfordul a vonatkozó szabályok nem megfelelő ismerete, illetve téves értelmezése. Ez a hatósági gyakorlat például a magyarországi gépjárműipari fejlesztő cégek számára is hátrányos lehet, mivel egy-egy rendszám levétel könnyen a közúti tesztelés csúszását eredményezheti. A szabálytalannak vélt rendszámhasználattal kapcsolatosan a hatóság az egész fejlesztő szervezetet eltilthatja egy időre az ideiglenes rendszám használatától, ezért érdemes a vitát lehetőség szerint megelőzni.

A fenti problémakört a következő kreált példán keresztül ismertetjük: A közúti ellenőrzést végző rendőr igazoltatja a P-s rendszámmal ellátott gépjárművet vezető személyt. A rendőr az igazoltatás során azt állapítja meg, hogy a gépjármű vezetője nem rendelkezik a P-s rendszám használatához kötelező, vezetésre jogosító szakképesítéssel (pl. gépjárműszerelő szakképesítéssel). Emiatt szabálysértési feljelentést tesz a gépjárművet vezető személlyel szemben, és a helyszínen elveszi tőle a forgalmi engedélyt, a gépjármű indítási naplót és a P-s rendszámot. A feljelentés alapján az ügyben eljáró szabálysértési hatóság meghozza határozatát, melyben a gépjármű vezetőjét pénzbírsággal sújtja a vonatkozó szabályok megsértése miatt.

A fentieket elemezve, a következőket érdemes tisztázni. A vonatkozó szabályozás 2017. január 1-én kiegészült egy további ponttal, ami éppen a járműfejlesztők részére teszi lehetővé az ideiglenes rendszám használatát. Továbbá a jogszabály nem követel meg semmilyen konkrét képesítést a tesztelési célú gépjárművek vezetőjének képzettségével kapcsolatosan.

A vonatkozó jogszabály szerint a P-s rendszámmal ellátott járművet vezetheti az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottjával munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy (azaz pl. vállalkozási szerződés esetén a vállalkozó, megbízási szerződés esetén a megbízott, stb.), illetve a járműfejlesztő által a teszteléssel megbízott személy is.

Mit lehet tenni a helyszíni ellenőrzés során? 

Ilyenkor érdemes felhívni a rendőr figyelmét arra, hogy a jármű vezetésére a 326/2011. Kormányrendelet 70. § (1) bekezdés e) pontja alapján kerül sor, ezért nem kérheti számon a gépjárműszerelésre vonatkozó szakképzettséget. „Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járműfejlesztő szervezetnek tesztelés céljából.”

Ha nem munkaviszony alapján kerül sor a tesztjármű vezetésére, akkor javasolt jelezni a rendőrnek, hogy a 326/2011. Kormányrendelet 70. § (2) bekezdés c) pontja alapján nem csak munkavállalóként vezethető a jármű, hanem igazolt megbízás keretében is. „A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetése az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át, kivéve az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a fejlesztő által a teszteléssel megbízott személyt.”

A helyszíni ellenőrzés során természetesen szükséges bemutatni a rendőrnek, hogy a jármű tulajdonosa közvetlenül, vagy közvetve feljogosította az adott személyt a jármű vezetésére, és az indítási napló pontos vezetése is kiemelt fontosságú.

És ha már elvették a rendszámot?

Ha a helyszínen nem sikerült meggyőzni az eljáró rendőrt, és elvették a rendszámot, akkor javasolt mihamarabb megtámadni a határozatot, amely során kérni kell a határozat visszavonását és a szabálysértési eljárás megszüntetését, továbbá a forgalmi engedély, a gépjármű indítási napló és a P-s rendszám visszaadását.

A jogkövető állampolgárok, illetve szervezetek célja, hogy a jogszabályi előírások maradéktalan betartásával éljék mindennapjaikat, illetve nyújtsák szolgáltatásaikat. E körben kiemelten fontos, hogy a közúti ellenőrzés során intézkedő rendőrök figyelmét is felhívjuk a pontos jogszabályi előírásokra, hogy ne kérjék számon olyan előírások betartását, amelyek sem jogszabályi szinten sem egyéb utasítás szintjén nem léteznek.

Cikkünk a Piac és Profit oldalán: A rendőrök sem ismerik a P-s rendszámok szabályait?

A generációváltás az üzleti életben