A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, különös tekintettel a saját gépjárművel történő utazásra

Ön tisztában van az utazási költségtérítés szabályaival 2020-ban? Ha nem, akkor érdemes elolvasnia az alábbiakat!

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait egy kormányrendelet (1.) (a továbbiakban: Kr.) tartalmazza, ami alapján munkába járásnak számít a lakóhely és a munkavégzés helye közötti rendszeres oda-és visszautazás. Ez történhet saját gépjárművel vagy akár közösségi közlekedéssel is. A munkáltató köteles ennek egy részét megtéríteni munkavállalói számára, amennyiben fennállnak a vonatkozó jogszabályi feltételek. A jogszabályi előírások betartásával nem keletkezik adófizetési kötelezettsége sem a munkáltatónak sem a munkavállalónak.

A Kr. 4. §-a tartalmazza a saját gépjárművel történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait, amely alapján a munkavállaló részére az Szja törvényben a munkába járás költségtérítése címén meghatározott összeg 60 százaléka (9,- Ft/km) akkor jár, ha

  1.  a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;

  2.  a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;

  3.  ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását a hozzátartozója biztosítja;

  4.  a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.

A fenti esetek valamelyikének fennállása esetén, saját gépjárművel történő munkába járásnál a munkáltató köteles minimum 9 Ft/km költségtérítést biztosítani, adómentesen pedig maximum 15 Ft/km összeg adható. Ennél magasabb összeget is meghatározhat a munkáltató, de az már adófizetési kötelezettséget von maga után. Saját gépjárművel történő munkába járás esetén a munkavállalónak üzemanyag elszámolást kell készítenie, amelyben feltünteti a nevét, címét, gépjárműve típusát, a megtett km-ek számát, a megtérítendő utazási költség összegét és az adott dátumot.

Az utazási költségtérítést adminisztrálnia kell a munkáltatónak. Ezt megelőzően a munkavállaló nyilatkozik lakóhelyéről és a tartózkodási helyéről, továbbá arról, hogy ezek közül melyik címről jár be dolgozni.

Egy további cikkünkben be fogjuk mutatni a közösségi közlekedési eszközökkel történő utazás költségtérítésének legfrissebb szabályait is!


  1. 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről


Photo by: matthewlejune

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, különös tekintettel a közösségi közlekedési eszközökkel történő utazásra